Revize elektrických zařízení | Elektrorevize David Riedich

Revize elektrické instalace

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Provádíme revize elektrických zařízení (instalace,stroje) dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Revize rozlišujeme na VÝCHOZÍPRAVIDELNÉ a MIMOŘÁDNÉ.

VÝCHOZÍ revize se provádějí před uvedením nového zařízení (instalace, stroje) doprovozu.

PRAVIDELNÉ revize se provádějí během provozu elektrického zařízení (instalace, stroje) ve stanovených lhůtách.

MIMOŘÁDNÉ revize se provádějí po pojistných událostech, např. vyhoření, vytopení,úder bleskem apod.

 LHUTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístěníelektrického zařízení ( instalace, stroje), povaze skladovaných či zpracovávaných látekapod. Pro běžné kancelářské budovy, restaurace, dílny, apod. platí lhůta 5 let.

TERMÍNY pravidelných revizí budeme hlídat sami a včas Vás budeme kontaktovatabychom dodrželi  termín následné revize

Proč je nutné si nechat provést revize elektrické instalace a elektrických spotřebičů?

  • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrickéhozařízení

  • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem

  • Abyste snížili riziko nebezpečí požárů

  • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády avyhlášky.

  • Protože Vám v případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovnanevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí

  • Protože Vám může kontrolní orgán (inspektorát práce) udělitfinanční pokuty až do výše 2.000.000,-

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu